• ANROLL
    65/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลวริศสา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563


เรียนที่นี่…ดียังไง? ????
  • พัฒนาการดี
  • วิชาการเด่น
  • เน้นคุณธรรม
  • คับแน่นด้วยคุณภาพ

 ห้องเรียน 3 ภาษา ; ไทย - อังกฤษ - จีน ทุกระดับชั้น
 เน้นคุณภาพด้านวิชาการ
 ส่งเสริมนักเรียนตามความสามารถและความถนัดในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะอื่นๆที่หลากหลาย
 ครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกและความถนัดและมีประสบการณ์
 สื่อการสอนทันสมัย มี SMART TV ในห้องเรียนชั้นประถม

นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามและเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น. นะคะ


สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
โทร. 087-284-6641, 089-292-9339

????
โรงเรียนดี ใกล้บ้านท่าน
เพราะเราดูแลบุตรหลานท่าน ดั่งสมาชิกในครอบครัว มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
22 มี.ค. 63 | รับชม : 277 ครั้ง